ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελπίζουμε να απαντήσουμε στις περισσότερες από τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας. Εάν οι ερωτήσεις που θα βρείτε δεν καλύπτουν την δική σας περίπτωση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας από την σελίδα της επικοινωνίας και θα φροντίσουμε να σας απαντήσουμε το συντομότερο.

QUESTIONS ABOUT INFLATABLE BOARDS

The recommended pressure for Double Chamber board is 15 – 18 PSI for the outer chamber and 10 PSI for the inner chamber. For the Single Chamber board is 15 – 18 PSI. Any higher you risk over inflating and damage. Depending on the size of your board it can take anywhere from 5-8 minutes.

The recommended pressure for our inflatable boards is between 15 and 18 PSI.
If the temperature outside is above 25 degrees Celsius, we recommend inflating the board only up to 15 psi, since the pressure will increase naturally, due to the heat.

Yes, there is a difference. Because if you inflate the inner chamber first, it will have 10 PSI, but when you put 18 PSI on the outside, the inner one will increase to 14 or sometimes more, and you don’t want that to happen. If you do it the other way around, 18 outside first and then 10 inside, the outside might increase to 18.5 or so. Enjoy paddling!

There is a little spring pin inside that locks itself in two positions:
Deflating position (air coming out freely) and inflating position (100% Airtight). To switch from deflating to inflating, simply push the pin and the pin will lock itself in a up position and the air will not be able to come out unless you push the pin down again.

When building the second chamber on our boards, two significant changes take place:

  1. The inner chamber works as a safety flotation device for any emergency case.
  2. The inner rails isolating the cambers work as I-Beam stringers which increase the stiffness of the board by ca. 10%.

Contact cement for laminated PVC plastics. We recommend using Henkel Loctite, Sikaflex or Dunlop.

Yes, all our pumps are designed to fit all of our inflatable boards.

Starboard SUP Tips: How to take care of your Inflatable Stand Up Paddleboard. These 7 handy tips will make sure your gear last longer so that you can enjoy your time out on the water.

  1. Cleaning: Clean the board after use with freshwater and mild soap.
  2. Avoid direct sunlight: If leaving the board inflated in direct sunlight, deflate it to at least 10 PSI.
  3. Don’t use an air compressor: You can easily over-inflate the board by using an air compressor and void the warranty.
  4. No dragging: Sharp debris can puncture your board so, don’t drag it.
  5. Use it frequently: Long-term storage can cause glue bonds to disintegrate.
  6. Store at room temperature: Keep the boards sheltered away from high temperature and humidity.
  7. Keep it dry: Dry the board off after use and before storing to avoid mould damage.

QUESTIONS ABOUT HARD BOARDS

You can find the weight and volume of the boards in the specs table at the bottom of the product pages.

Definitely. As soon as you notice you have a hole or crack thru the skin of your board you should exit the water immediately. The inner core of your board (EPS) even though is water resistance to a certain extent, it can absorb water after a long soak, which will increase the weight of your board. If you do happen to absorb water from a crack or ding, it is possible to drain it by leaving it in the sun for extended periods, but it will never get back to its original weight.

FCS style fins will fit into the Starboard side fins for Quad and Thruster boards. And FCS Connect II and Connect fins will fit into the US8″ or US10″ centre box.

You can find the colors for our board ranges here.